Председник 
Удружења Ратних Ветерана 1999.године 
Општине Власотинце

Војислав Горуновић
тел.: 060 / 3 16 09 55

e-mail: vojislavgorunovic65@gmail.com

ул. Светозара Марковића 3
16210 Власотинце
С р б и ј а