МИРОСЛАВ СТОЈКОВИЋ
П У М А
10.09.1974.-07.04.1999.

ВЛАСТИМИР СТАНОЈЕВИЋ
ПОТПУКОВНИК ВЈ
03.07.1950.-24.03.1999.

СРБОЉУБ БИЏИЋ
Б И Џ А
15.05.1951.-26.04.1999.

СЕЉА МИЛОШЕВИЋ
С Е Љ О
14.04.1978.-30.05.1999.


АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВИЋ
АЦА ИП
04.11.1966.-11.06.1999.

СЛАВА

И

ХВАЛА

ХЕРОЈИМА